Created by Magnus Kolsjö

Remissvar Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet etc

Remissvar gällande Socialstyrelsens utredning Transexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar - Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd (Dnr 5.4-27847/2010)