Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Mali Denetim Raporları

TOG'un hesapları uluslararası bir denetim şirketi tarafından denetleniyor. Her sene düzenli olarak bu raporları şeffaflık ilkesi çerçevesinde internetten ilgililerle paylaşıyoruz. TOG'la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tog.org.tr adresine bakabilirsiniz.