Οικολογία.gr: παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για παιδιά και μεγάλους

Οι παρουσιάσεις αυτές στόχο τους είχαν την διαμόρφωση με οικολογικά χαρακτηριστικά ενός άλλου προτύπου ανάπτυξης, αυτό που ανεξαρτητοποιείται από την Αυτοκρατορία της Αγοράς και στόχο του έχει τον άνθρωπο και το περιβάλλον του, όχι τα καταναλωτικά αγαθά του. Το σύνολο των παρουσιάσεων, καθώς και άλλα σχετικά διαβάσματα και σύνδεσμοι είναι στο: www.οικολογία.gr Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι σε αυτό? Στα πλαίσια των παρουσιάσεων, διαμορφώνεται αυτή: η πρόταση των νέων στόχων αλλά και τα αδιέξοδα της Αγοράς που μας οδήγησαν στα σημερινά μας αδιέξοδα.