VPS Ingersoll Rand

Esta diversidade proporciona a possibilidade de atender amplamente á todos os mercados. Parafusadeiras pneumáticas e a bateria, furadeiras, rebarbadeiras, talhas de diversos tipos, guinchos, balanci