Created by Jan

Homiletics

homiletics, propovedništvo, omilitika, homilitika, проповедништво, омилитика, хомилитика, homiletyka, kaznodziejstwo, przepowiadanie