"Filosoquè...?", (apunts de filosofia i ciutadania)

Apunts personals del curs de Filosofia i Ciutadania de 1er de batxillerat del professor Juanjo Pérez, basats en diferents llibres de text i en bibliografia variada, així com en informació de la web. El material queda a disposició de qualsevol persona interessada en utilitzar-lo.