Created by psoedevedra

Rogos e preguntas

Podes consultar aquí os rogos e preguntas que o Grupo Municipal Socialista leva presentado nos Plenos Ordinarios do Concello de Vedra. Habitualmente, poderás atopar a resposta ás preguntas plantexadas na seguinte sesión plenaria, cuxa acta poderás consultar na Colección Plenos 2011-2015. Agradecemos o teu interese e as túas aportacións. Contacta coa nosa portavoz Lucía González (luciagonzalezlouro@yahoo.es) para trasladarlle calquera suxerencia, queixa, etc. que consideres deba ser presentada no pleno. Conta con nós.