Created by hemi9580

מאמרים משמר מועצה תל אביב

חומרים חדשים מעולים שקיבלנו ממשמר המועצה של החברה להגנת הטבע תל אביב. שיעורי בית לכולנו. אנחנו בודקים במקביל אפשרות למסלול הכשרה לפעילי המשמרות תודה רבה לד"ר אמילי סילברמן על המידע