Created by CMGlobal.org

JMV/WMY - "More of You" - "Więcej Ciebie" - "Algo más de ti" - "Mais de Ti" - "Plus de Toi" - "Più di te"

[ENG] Campaign for self-finance efforts of Vincentian Marian Youth (VMY) 2012 - 2014 || [POL] Kampania na rzecz sposobów samofinansowania Wincentyńskiej Młodziezy Maryjnej (JMV) 2012-2014