Created by Krzysztof Wójt

Kurs quenyi

Kurs quenyi. Tłumaczyła z języka angielskiego Elanor i Vendis, opracował graficznie Galadhorn.