Διάλογος με ένα νέο θρησκευτικό κίνημα

Θέσεις γύρω από τον perennialism και τον νεογνωστικισμό με αφορμή τη βιβλιοκρισία ενός έργου του Ananda K. Coomaraswamy. Ananda K. Coomaraswamy, Τέχνη και παράδοση, Πεµπτουσία, Αθήνα 1991,Σύναξη 41, σ. 117-124. (Σχετική αλληλογραφία που προκλήθηκε: Φίλιπ Σέρραρντ, «Περί Κουµάρασβαµι», Σύναξη 42 (1992), σ. 86-87. Λάµπρος Καµπερίδης, «Κριτική Βιβλιοκρισίας», Σύναξη 43 (1992), σ. 99-100. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος «Περί Κουµαρασβάµι – Απάντηση στις επιστολές των Φ. Σέρραρντ και Λ. Καµπερίδη», Σύναξη 45 (1993), σ. 102-111.