Created by Anna Csöngedi

Egyetemes töri (Nagy földrajzi felfedezések, reformáció+ellenreformáció, freancia abszolutizmus)

fr. = földrajz haj.i tap. = hajózási tapasztalat ir.sa=irányítása port. herc. (6. sor vége a 2. oldalon) portugál herceg megf.= fogalmam sincs mi, talán megfelelő :D gy. = gyár ter.=terület terj.=terjedés kereszt= vagy halál, vagy kereszt, mint szó korona= király/korona el.csont száll.sa = elefántcsont szállítása ker.= kereskedelem/kereskedés/k ereskedik hat.=hatalom/hatalmas Br.=Britannia pv.=partvidék haj.=hajó (igen, kicsit beteg vagyok :D) sz.=sziget o.=ország pol.=politika kat.=katona/katolikus fiz.=fizika ny.sz.=nyugati szélesség me.=mértékegység k.h.=keleti hosszúság fsz.=félsziget ter.=terület ur.ó=uralkodó fm.=földművelés vez.=vezető/vezetés vil.=világ kiép.=kiépít posaszolg.=postaszolgálat nem.=nemes mg.=mezőgazdaságfd.úr=öld esúr mg.mezőgazdaság term.=termelés száll.ok=szállítások menny.=mennyiség feler.=felerősödik sz.=század műv.=művészet 1h=egyház gy.=gyűlés bir.=birodalom fej.=fejedelem hat.ra=hatására kid.ta=kiadta saj.=saját L.o=Lengyelország er.se=erősítéseinkv.=inkv izíció szöv.=szövetség hiv.=hivatal er.=eredmény Rák.i sz.harc=Rákóczi szabadságharc