Lifta | ליפתא | لفتا

ארכיון ליפתא | מסמכים אותם אסף יוני יוחנן, נציג המשפחות בליפתא, כנגד טענת מינהל מקרקעי ישראל שהאנשים הגרים בשכונה הם פולשים המסמכים לא רק שמוכיחים שהמדינה עצמה (=הסוכנות היהודית) היא זאת שישבה את המשפחות על הקרקע, אלא גם מוכיחים אפליה מכוונת נגד , התושבים על המאבק : שלוש עשרה משפחות משכונת ליפתא קיבלו צווי פינוי מביתם לאחר 60 שנה והמדינה הכריזה עליהם כפולשים . סיפור השכונה הוא עוד פרק במדיניות מרושעת של אפליה מכוונת שתחילתה בגרוש ערביי 48 , ישוב מזרחים כמגן אנושי בתנאים לא אנושיים, הזנחה פושעת לאורך השנים ולבסוף רמיסת זכויותיהם הבסיסיות של תושבי השכונה ונסיון לסלק אותם מבתיהם בטענה כי הם "פולשים". זהו חלק חשוב ועיקרי מתוך מאבק רחב יותר בליפתא, שם הולכים להרוס גם את הבתים הנטושים ולבנות בתי עשירים ומרכז מסחרי יוקרתי. כמו ליפתא, ישנם סיפורם דומים בכל הארץ, אותה היד היא זאת המפלה לרעה ערבים ויהודים, ותיקים ועולים, פלסטינים וישראלים. עוד על סיפור המשפחות והמאבק אפשר למצוא באתר המעברה: http://hamaabara.wordpress.com/2011/12/12/מאבק-המשפחות-בליפתא-יוני-יוחנן/