ΜΗΝΥΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΩΝ * CRIMINAL COMPLAINT AGAINST FRAUDULENT SPECULATORS OF GREEK SOVEREIGN DEBT

Μηνυτήριος Αναφορά για την Κερδοσκοπία και τη Χειραγώγηση του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος - Απρίλιος 2010 Financial Fraud Complaint Against Speculators for the Manipulation of Greek Govt Debt - April 2010 Financial Fraud Complaint Against Speculators for the Manipulation of Italian Govt Debt. - October 2011 Criminal Complaint Against Rating Agencies for the Manipulation of Spanish Govt Debt - February 2011