Created by .FAMVIN Library

Tempus Quadragesimae MMXII- Epistola Superior Generalis

2012 Lenten Letter of the Superior General of the Congregation of the Mission, Most Rev. G. Gregory Gay CM. Collection contains the same documents in eight languages: English, Spanish, French, Polish, Italian, Slovak, Portuguese, German. ### List Przełożonego Generalnego Zgormadznia Misji, ks. Gregory'ego Gay'a CM na Wielki Post 2012. Kolekcja zawiera ten sam dokument w ośmiu językach: angielskim, hiszpanskim, francuskim, polskim, włoskim, słowackim, portugalskim, niemieckim