OKO 2010-2011 / školský časopis

Všetky čísla školského časopisu OKO, ktorý vydávajú žiaci a učitelia Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine.