Gençlik Çalışmalarında Yeni Medya ve Halkla İlişkiler Seminerleri

Gençlik ve yeni medya alanında çalışan Türk ve Alman uzmanlara karşılıklı düşünme, tartışma, paylaşma ve uygulama ortamı sağlayarak, gençlik çalışmalarında halkla ilişkiler ve yeni medyanın nasıl algılandığı, kullanıldığı ve rolleri üzerine dikkat çekmek ve gençlik çalışmaları, eğitim programları, araştırmaları ve politikaları alanında mevcut araçların etkin ve verimli kullanımı konusunda yeni stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.