Created by Rienk Jonker

Frysk argivarissenoerliz en E-depot (21 maart 2012)

Op 21 maart is 2012 heeft bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) een minisymposium plaatsgevonden over e-depots. In deze map zijn de presentaties met aanvullende gegevens te raadplegen.