Exemples_RSC

Exemples de presentació multimèdia sobre RSC per als estudiants de l'aula 3 de CTIC curs 2011-2012 (2n semestre)