Created by CMGlobal.org

Collaboration and Evangelization - 2012 Letter of the Superior General to Vincentian Family

"This year, in line with the mystique of our Family, I invite you to broaden our Vincentian Collaboration. To this end, I propose as a theme: Collaboration and Evangelization, and as a slogan: “Let us work together to share the Good News and communicate life to those who are poor.” ===== "W tym roku, w zgodzie z mistyką naszej Rodziny, zapraszam Was do pogłębienia Współpracy Wincentyńskiej. W tym celu proponuję następujący temat: „Współpraca i Ewangelizacja”, a jako hasło: „Pracujmy razem, by dzielić się Dobrą Nowiną 
i przekazywać życie Ubogim”.