Created by condecuse

Caracterele Generale ale Insectelor si Principalele Grupe de Daunatori din Agricultura

Insectele alcătuiesc grupul cel mai divers de animale de pe planeta Pământ, arealul fiind cu precădere uscatul, existând cu mult peste 1.000.000 de specii, dintre care aproximativ 925.000 au fost cercetate şi descrise. Insectele sunt animale nevertebrate ce fac parte din regnul Animalia; încrengătura Arthropoda, subîncrengătura Hexapoda (adică animale cu şase picioare), clasa Insecta. Denumirea este de origine latină si provine de la cuvantul insectum (intersectum – segmentat), care desemnează animale care au corpul format din segmente.