Created by condecuse

Morfopatologie animala

Patologia animală este ramura medicală care studiază modificările sau abaterile de la normal apărute în ţesuturi şi organe ca urmare a interacţiunii dintre un agent patogen şi organismul viu. Etimologia cuvântului provine de la cuvintele greceşti pathos – suferinţă sau boală şi logos – ştiinţă. De asemenea, patologia animală explică modul de apariţie, evoluţia şi terminarea acestor modificări şi face precizări asupra mecanismelor de producere a bolilor, a semnelor prin care acestea se manifestă (semne clinice) şi a tuturor alterărilor, indiferent de localizarea şi gradul de exprimare. Termenul de patologie animală este sinonim cu cel de anatomie patologică. Toate modificările apărute ca urmare a acţiunii unui agent patogen asupra unui animal în timpul vieţii poartă denumirea de leziuni. Acestea reprezintă principalul obiect de studiu al patologiei.