Δημοσιεύσεις, άρθρα, αφιερώματα κ.ά για την Ιστορία της Ιεράπετρας

Δημοσιεύσεις, άρθρα, αφιερώματα κ.α σε έντυπη η διαδικτυακή μορφή που έχουν άμεση ή έμμεση ιστορική σημασία και αξία