Ιστορικές Συνθήκες - Πρωτόκολλα - Διακηρύξεις - Μανιφέστα κλπ

Ιστορικές συνθήκες, πρωτόκολλα, διακηρύξεις, μανιφέστα, αποφάσεις ανοικτές επιστολές κλπ είτε σε Εθνικό επίπεδο, είτε σε Περιφερειακό επίπεδο (Κρήτη) είτε σε τοπικό (Ιεράπετρα) που έχουν άμεση ή έμμεση ιστορική σημασία και αξία. Συλλέγονται δε και για τον επιπλέον λόγο της εκπαιδευτικής ενασχόλησης της σχολικής - μαθηματική κοινότητας του Δήμου Ιεράπετρας (πχ εργασίες, έρευνες κλπ)