เรื่องเพศ "คุยได้"

เครื่องมือ และเทคนิคง่ายๆ ในการสื่อสารเรื่องเพศ รวมทั้งชุดข้อมูลที่จะช่วยในการสื่อสารเรื่องเพศ ได้อย่างมีเนื้อหา มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย