PER UNA ESCOLA PÚBLICA, LÀICA I LITERÀRIA

Per una escola pública, làica i literària és una idea de F. Martín Nebrás que volem recuperar i difondre entre totes aquelles persones que veuen en la literatura una forma de coneixement i aprenentatge essencial. Recuperar la dimensió literària de l'educació no és tasca que s'haja de reduir al professorat de llengua i literatura sinó que pertany a tot el currículum de manera transversal: els de ciències utilitzen les metàfores per explicar conceptes, la música i la poesia no són sinó una altra forma de matemàtiques, la construcció del nostre jo per entendre el món difícilment es podrà portar a cap sense les figures retòriques més elementals com la ironia, el doble sentit, els jocs de paraules, etc.