Created by Goran Mićić

Dokumenta za 5 razred

U ovoj kategoriji nalaze se sve potrebne informacije za nastavu tehničkog, za 5 razred i nju je moguće stalno menjati i dopunjavati. Inače i same lekcije bi trebalo da se uklope sa nastavnim časom što se u praksi zbog vremena i interesovanja, intelekta učenika teško može uklopiti pa je to potrebno prilagođavati trenutnim potrebama. Ne bi trebao ovaj dokument da bude šablon za prepisivanje već svaki nastavnik da se ugradi u njega, na svoj način.