Created by Goran Mićić

Dokumenta za 7 razred

Operativni planovi i pripreme se svakog meseca menjaju i dopunjavaju, pri čemu uvek na nailazim na razne probleme i potrebne korekcije, dok ostali dokumenti neće bitnije se promeniti do kraja ove školske godine