Created by Nikola Antic

TERENSKI PRIRUCNICI AMERICKE VOJSKE

Живимо у ери "глобализације", када се потискују национални суверенитети малих земаља. С тим у вези, у зависности од врсте политичког система, у контексту органиовања комуницирања војске с јавношћу, може се поставити питање - КОЛИКО ВЛАДАЈУЋЕ ЦИВИЛНЕ ГРУПЕ У ДРУШТВУ, ПОСРЕДСТВОМ ДРЖАВНИХ И ИНФОРМАТИВНО ПРОПАГАНДНИХ ИНСТИТУЦИЈА, ОРЕЂУЈУ ПОЛОЖАЈ И УЛОГУ ОРУЖАНИХ СНАГА У ДРУШТВУ (ЊИХОВ ИДЕНТИТЕТ И ИМИЏ)? Овај имиџ је основна полуга са којом САД правдају свој интервенционизам широм света. Под плаштом заштите људских права, оне газе националне суверенитете малих земаља, и од њих стварају своје колоније, пљачкајући њихове ресурсе. Своје агресорске поступке приказују као хуманитарне интервенције, а комуницирање својих оружаних снага са међународном јавношћу заснивају на моделу формирања позитивног идентитета и имиџа (public relations) и психолошким операцијама (пропаганди и психолошким акцијама). Психолошким операцијама, пропагандни сегмент се интегрише у обавештајно-безбедносне сегменте оружаних снага САД.