Młode Życie - Pismo młodzieży szkół średnich

17 lutego 1946 roku ukazał się pierwszy numer Młodego Życia. Pisma młodzieży szkół średnich, które swoim zasięgiem obejmowało Tczew i okolicę. Redaktorem naczelnym (oprócz numeru ostatniego) był Janusz Pasierb, wówczas licealista. To na łamach tego pisma późniejszy kaznodzieja opublikował swoje pierwsze artykuły. Redakcja mieściła się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 30 Stycznia w Tczewie. W gazecie przedstawiano informacje z kronik szkolnych, felietony, szkice, wiadomości z kraju i ze świata, dowcipy, rebusy, łamigłówki oraz reklamy i drobne ogłoszenia. Ukazało się 6 numerów pisma o objętości od kilku do kilkunastu stron formatu A4.