Το Θρυμματισμένο Σύμπαν

Ιστορίες από το Θρυμματισμένο Σύμπαν, του Κώστα Βουλαζέρη