Περιδικά Φοιτητικής Ενώσεως Κρητών 1972 - 1973

Η Κρήνη (2 τεύχη) και η Ξαστεριά (2 τεύχη) αποτελούν περιοδικά που εξέδωσε η Φοιτητική Ένωση Κρητών το 1972 και 1973 αντίστοιχα.