Created by RV56

Lars Bergquist - Om Staten

Om staten. Tre essäer om marxismens statsuppfattning består helt av hittills opublicerat material. Marxismens statsteori bygger direkt på och vidareutvecklar den klassiska västerländska statsvetenskapliga traditionen. Liksom borgarna (till vilka vi här måste räkna de socialdemokratiska ideologerna) har kastat ekonomins vetenskapliga tradition överbord och ersatt den med vulgärekonomisk teologi, har de förklarat den klassiska statsvetenskapen "ovetenskaplig", "föråldrad" och kommunistisk. Detta är ett försök att klargöra marxismens syn på staten och dess klassnatur.