Biblioteka Dies historiae

Od 2003. DSP organizira znanstveni skup „Dies historiae“. Znanstveni skup ima tradiciju održavanja krajem tekuće godine, odnosno u 12 mjesecu. Skup prati biblioteka. Teme po godinama: 2003. – Gradske marginalne skupine kroz srednji vijek i ranomoderno doba 2004. – Dodiri civilizacije i/ili „civilizacija“ na hrvatskom povijesnom prostoru 2005. – Raznolikosti među hrvatskim plemstvom kroz povijest 2006. – Tajna društva 2007. – Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest 2008. – „Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui“ – Voda i njezina uloga kroz povijest 2009. – Predrasude i stereotipi kroz povijest 2010. – Identiteti kroz povijest i identiteti danas 2011. – Domovinski rat – istraženost i kontroverze 2012. – Žene kroz povijest