Created by Tomek Bela

Kidney patients and kidney illnesses

Kontakti: Savez bubrežnih invalida Vojvodine, telefon: 021/6333-866 E-mail: dijaliza.nsp@gmail.com Udruženje bubrežnih invalida Subotica, telefon: 024/4551-173 E-mail: tomekcorridor@gmail.com