Created by .FAMVIN Library

Beatification of the Martyrs of Spanish Civil War

❝Sunday, October 13, 2013, the Church in Spain will witness the beatification of 522 men and women who gave witness to their faith during the twentieth century. Among this group of witnesses we find 42 members of the Vincentian Family❞ ❦ ❝W niedzielę, 13 października 2013, Kościół w Hiszpanii będzie świadkiem beatyfikacji 522 mężczyzn i kobiet, którzy dali świadectwo swojej wiary w dwudziestym wieku. Wśród tej liczby odnajdujemy 42 członków Rodziny Wincentyńskiej ❞ ❦ ❝ El domingo 13 de octubre 2013 tendrá lugar en la Iglesia de España, la beatificación de 522 Testigos de la Fe del siglo XX. Entre este numeroso grupo de testigos se encuentran 42 miembros de la Familia Vicenciana.❞ ❦