Created by Dus Mahavidya

Dus Mahavidya Baglamukhi Panjar Stotram by Gurudev Shri Yogeshwaranand Ji

Dus Mahavidya Bagalamukhi Panjar Stotram By Gurudev Shri Yogeshwaranand Ji For Ma Baglamukhi mantra diksha evam sadhana guidance email to shaktisadhna@yahoo.com or sumitgirdharwal@yahoo.com. Call on 9917325788 (Shri Yogeshwaranand Ji) or 9540674788 (Sumit Girdharwal). For more information visit www.yogeshwaranand.org or www.baglamukhi.info