Created by Dus Mahavidya

Swarnakarshan Bhairav Mantra Sadhana Evam Siddhi By Shri Yogeshwaranand Ji

Swarnakarshan Bhairav Mantra Sadhana Evam Siddhi By Shri Yogeshwaranand Ji For baglamukhi mantra diksha and saddhana guidance email to shaktisadhna@yahoo.com or sumitgirdharwal@yahoo.com. You can call on 9917325788 (Shri Yogeshwaranand Ji) or 9540674788 (Sumit Girdharwal Ji). For more information visit www.baglamukhi.info or www.yogeshwaranand.org