Created by Nadia Hristova

Child-friendly municipality

UNICEF initiative implemented in Bulgaria Презентации от Годишната среща на общините приятели на детето през 2013 г.