ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Συλλογή κειμένων, που αφορούν στη δημιουργία ενός φροντιστηρίου, με βασικό του στόχο την αυθυπέρβασή του.