Created by Fonds DOTS

3. diskusija par dzīves kvalitati Latvijā: Ko sagaidām no augstākās izglītības Latvijā

Datums: 2014. gada 23. janvāris Diskusijas programma: http://ej.uz/SFLdiskusija3-programma Diskusijas dokuments: http://ej.uz/SFLdiskusija3-dok Video ieraksts: http://www.youtube.com/playlist?list=PLwJP9oSD0KbhH7tBB4EC9esl86m-oZrDU Diskusijas mērķis bija apspriest un veicināt vienošanos par galvenajiem uzdevumiem, kurus šodienas sabiedrība izvirza augstākās izglītības institūcijām. Uzskatot, ka augstakajai izglītībai ir trīs svarīgākās jomas –zināšanu vairošana, speciālistu sagatavošana darba tirgum un inovācija (sabiedriskā ietekme), diskusijā tiks identificēti galvenie uzdevumi katrā no jomām, kā arī priekšnosacījumi un instrumenti, kas sekmētu šo uzdevumu sasniegšanu. Šāda vienošanās ir priekšnoteikums sekmīgiem uzlabojumiem augstākās izglītības jomā.