Created by RV56

Lars Bergquist - Den omöjliga kapitalismen

De sju artiklarna är en analys av orsakerna till att kapitalismen numera befinner sig i permanent kris, i "högkonjunktur" lika väl som i lågkonjunktur; till att demokratin sätts ur spel; till att en växande del av befolkningen nu definieras som överflödig. De innehåller också en bister prognos för vart vi är på väg, och några funderingar om vad som skulle kunna göras.