Created by Fonds DOTS

4. diskusija par dzīves kvalitāti Latvijā

Diskusija: Latvijas uzņēmējdarbība - batuts vai skrejceļš. Rīkotājs: Sorosa fonds - Latvija Diskusijas programma: http://ej.uz/SFLdiskusija4-programma Diskusijas dokuments: Veiksmīga uzņēmējdarbība - priekšnoteikums Latvijas veiksmes stāstam http://ej.uz/SFLdiskusija4-dok Video ieraksts: http://www.youtube.com/playlist?list=PLwJP9oSD0KbgdHrEa2RDKP3YHCTVJkJHH Diskusija notika 2014. gada 27. februārī viesnīcā Tallink Hotel Riga, Elizabetes ielā 24, Rīgā Diskusijas mērķis bija noskaidrot, cik veicinoša jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu izaugsmei ir Latvijas uzņēmējdarbības vide, un kā to ietekmē valsts makroekonomiskie rādītāji, nodokļu politika un sabiedrības attieksme. Uzņēmējdarbības gars un iniciatīvas ir Latvijas nākamā attīstības posma lielākais uzdevums un izaicinājums. Uzņēmēju pieredze, kuru dzirdēsim diskusijā, palīdzēs izdarīt secinājumus par iespējām Latvijas uzņēmējiem attīstīt savus talantus, radīt pievienoto vērtību un celt dzīves kvalitāti Latvijā. Diskusiju ciklu par dzīves kvalitāti Latvijā Sorosa fonds -- Latvija uzsāka 2013.gada rudenī. Šis diskusiju cikls ir iecerēts kā sarunu platforma par aktuālajiem Latvijas attīstības jautājumiem, lai rosinātu diskusiju un izvirzītu piedāvājumus ilgtspējīgai un harmoniskai Latvijas attīstībai, iesaistot lēmumu pieņēmējus, politiķus, pilsonisko sabiedrību, uzņēmējus.