Created by Igor Lazarević

Kolumna "Menadžment u farmaciji"

Kolumna "Menadžment u farmaciji" obuhvata stručne tekstove u oblasti poslovnog upravljanja, tj. u oblastima menadžmenta, marketinga, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja finansijama, komunikacije itd.