Created by Tom Haegemans

Cost Accounting and Budgeting (Kostenbeleid en budgettering)

Deze vijf Powerpoint-voorstellingen ondersteunen de lessen 'Kostenbeleid en budgettering' (HBO5 Graduaat Boekhouden).