Упутства и смернице за поступање у подручјима погођеним или угроженим поплавама

Упутства и смернице за поступање у подручјима погођеним или угроженим поплавама Управа за ветерину припремила је низ упутстава и смерница (http://goo.gl/YJxNW4 )за поступање у подручјима погођеним или угроженим поплавама како би се на што стручнији начин спровеле ветеринарско-санитарне мере од стране ветеринарских организација, спречило појављивање заразних болести животиња и људи а грађанима олакшао повратак у своје домове. Упутство за спровођење мера уклањања лешева угинулих животиња, чишћење, санитарно прање, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објеката из ветеринарске делатности Упутство за поступање са споредним производима животињског порекла у подручјима погођеним поплавама Упутство о начину поступања са пошиљкама животиња Упутство како се треба понашати у случају сусрета са змијама у поплављеном подручју Упутство за поступање у случају контакта змија и других врста животиња у подручјима погођеним поплавама Управа за ветерину спроводи све активности из области ветеринарства у поплављеним подручјима у координацији са другим службама, посебно Министарством здравља, док је ветеринарска инспекција директно укључена у рад окружних и општинских штабова за ванредне ситуације.