Created by Patrick Bernauw

Publicaties van POD- en ebook uitgever vzw de Scriptomanen

Vzw de Scriptomanen is een zogenaamd “niche-uitgever”: wij geven de fotoboekjes uit die horen bij de stadsspelen die we produceren in de reeks Mysterieus België. Maar wij werken ook met Printing On Demand (POD), of de digitale boekdrukkunst van de 21ste eeuw, waarbij geen grote oplages meer vereist zijn, en we maken van uw Word document een ebook. Wij geven zowel de backlist uit (= oudere boeken) van bekende schrijvers (Patrick Bernauw, Guy Didelez, Mieke Vanpol) maar ook nieuw werk dat in deze barre tijden geen “reguliere uitgever” heeft gevonden en toch kwaliteiten bezit. Ook ù kunt dus uw manuscript aanbieden. Onze voorwaarden zijn even helder als eenvoudig: uw boek komt in aanmerking als het voldoende kwaliteiten bezit op het gebied van inhoud, vorm en stijl. Eventueel wordt het nog onder handen genomen door een redacteur. Alle info@inter-actief.be www.scriptomanen.org www.inter-actief.be