Γραμμική Άλγεβρα

Πληθώρα εφαρμογών,αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας,ικανή να καλύψει τις ανάγκες φοιτητών κάθε σχολής,όπου εξετάζεται το μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας