PENYEMPITAN MAKNA

Penyempitan makna adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas.
  Penyempitan makna pada asalnya mempunyai makna yang luas tetapi telah mengalami makna yang khusus (kecil).
7/18/12

Kata ini mempunyai makna yang banyak antaranya. orang yang menyebarkan dakwah dan berbagai-bagai lagi. . • Tetapi kata ini telah disempitkan maknanya dalam bahasa Melayu iaitu ‘pendakwah’ sahaja dan tiada 7/18/12 makna lain. orang yang menjemput.CONTOH • Kata ‘dai’ dalam bahasa Arab. orang yang berdoa.

7/18/12 .

7/18/12 .

7/18/12 .

7/18/12 . tetapi sekarang merujuk kepada perbuatan SUMBANG antara lelaki dan perempuan.• Khalwat – Dahulu merujuk kepada seseorang yang mengasingkan diri kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah.

Contohnya perkataan “ sendi” yang asalnya bermaksud “ tempat ruas tulang berhubung”. Dalam ilmu bahasa perkataan “ sendi” ditujukan khusus 7/18/12 .Timbulnya kepentingan membataskan maksud bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adal untuk menentukan istilah supaya penggunaannya khusus untuk bidangbidang tertentu.

7/18/12 .ANJAKAN MAKNA Peralihan atau perubahan daripada sesuatu keadaan atau lingkungan fikiran ke keadaan atau lingkungan fikiran yang baru. biasanya yang lebih baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful