GAYA PEMBELAJARAN

Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Perguruan Darulaman Jitra, Kedah

DEFINISI

Cara belajar individu Proses, tafsir, peroleh maklumat

Hasil gabungan faktor individu Pengaruh warisan baka dan persekitaran

• Dalam konteks psikologi pendidikancara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperoleh maklumat, ilmu atau pengalaman baru. • Gaya pembelajaran – pendekatan yang digemari oleh seseorang pelajar. (Peterson, 1971)

• Cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau ilmu baru. (Dunn & Dunn, 1978-Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach) • • Cara bagaimana unsur-unsur lima rangsangan, iaitu persekitaran, sosial, emosi, fisiologi dan psikologi dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami, berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya. (Dunn & Dunn, 1982-Learning Style Inventory Development and Research)

• Tingkah laku yang dimanifestasi oleh seseorang individu apabila menggunakan mindanya berinterksi dengan persekitaran, kemudian mengumpul dan memproses maklumat daripada itu. (Gregorc, 1979) • Setiap orang dilahirkan dengan gaya pembelajaran tersendiri disebabkan warisan baka dan persekitaran. (Gargner, 1985) • Gaya pembelajaran berlainan berkait dengan personaliti yang berbeza. (Slavin, 1994)

Rumusan
Gaya pembelajaran Stail/cara belajar seseorang individu yang bertindak dengan persekitarannya demi mendapat ilmu. Merupakan hasil gabungan faktor individu dan pengaruh persekitaran.(dijelaskan dalam model Dunn & Dunn)

Mengikut Murnford & Honey (1986):

AKTIVIS REFLEKTIF TEORIS PRAGMATIS

aktivis

reflektif

JENIS-JENIS

teoris

pragmatis

AKTIVIS
Aktif & agresif Sikap tergesa-gesa Ingin tahu yg tinggi Gerak pantas,cepat balas Cari pengalaman baru dgn cuba jaya Penuh semangat,fleksibel, berfikiran terbuka

Motivasi intrinsik

Fikir secara kritis, kreatif

Suka libatkan diri dlm latihan amali, permainan,sukan, aktiviti kokurikulum Kaedah inkuiri-penemuan, kaedah projek, penyelesaian masalah, kerja praktik, perbincangan.

REFLEKTIF
• Keseluruhannya, pelajar ini suka • memerhati, memikir & membuat • refleksi kendiri. Memerhati Menyoal siasat

Mentafsir
Menilai Refleksi kendiri

Suka mentafsir & menilai sama ada perkara, prinsip, keputusan & projek Tidak terburu dlm membuat keputusan

Berfikir secara kritis dan kreatif

• Suka mencari hakikat yang sebenar
• Sikap berhati-hati, berwaspada & sentiasa memikirkan pelbagai pilihan dengan teliti • Pendengar yang baik tetapi lambat • bertindak

• Belajar dan membuat kerja secara sistematik

• Pelajar ini suka Sejarah, Bahasa,aktiviti projek & kajian luar

•Strategi P & P: Penyelesaian Masalah Inkuiri Penemuan Projek Perbincangan

TEORIS
• Pelajar ini gemar menggunakan prinsip & teori untuk membuat kesimpulan sesuatu perkara

Berfikiran rasional & logikal
Berdisiplin & objektif  Kurang kreatif

Perkara ini ikut teori apa?

• Menggunakan otak kiri • Suka membuat, menguji hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti • Suka mengesan sebab & akibat • Berminat mengkaji fenomenafenomena alam sekitar

Pelajar ini suka belajar Matematik, Sains, Logik, Geografi & Sejarah Strategi P & P: Kaedah induksi & deduksi Bertukar pendapat melalui perbincangan

 Mengumpul data untuk membuat
analisis, tafsiran & membuat rumusan melalui kaedah penyelidikan

PRAGMATIS
Praktikal, mementing hakikat sebenar/nyata Percaya perkara yang dilihat Suka buat perbandingan Guna bahan konkrit Cuba jaya Mengutamakan kegunaan & penggunaan sesuatu perkara

Gaya

Ciri-ciri
•bertindak balas terhadap pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang mencabar •memerlukan pengalaman baru dan penyelesaian masalah •kebebasan dan keseronokan dalam pembelajaran

Aktivis

Reflektor •bertindak balas terhadap pembelajaran dengan baik dalam suasana pembelajaran yang berstruktur dan tersusun •memerlukan peluang untuk memerhati, membuat refleksi dan berfikir serta ruang untuk belajar secara terperinci

eoris

•bertindak balas dengan baik terhadap logik, susunan secara rasional dan matlamat yang jelas •memerlukan peluang dan masa untuk meneroka pelbagai kaedah •mengemukakan persoalan yang mengembangkan intelek

Pragmati •bertindak balas dengan baik terhadap pembelajaran

bercorak praktikal, aktiviti pembelajaran yang mendatangkan faedah semasa dan yang memberi ruang untuk mengaplikasikan teori dalam amalan

• ekspresif • Kaedah kerja praktik, strategi pemusatan bahan, kaedah deduksi

Model Dunn Dan Dunn
~ Gaya pembelajaran sebagai cara bagaimana unsur-unsur daripada lima rangsangan, dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami, berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya.

KENNETH DUNN

RITA DUNN

Peta Minda Gaya Pembelajaran Model Dunn dan Dunn
Cahaya Bunyi Suhu Keazaman Motivasi Emosi Rangsangan dan Unsur-unsur Gaya pembelajaran Tanggungjawab Struktur

Reka Bentuk
Global Gerak Hati Refleksi

Persekitaran Analitik

Perseorangan Berpasangan Sosial Berkumpulan

Psikologi Otak Kanan Fisiologi Persepsi Pemakanan

Otak Kiri

Masa Belajar

Orang Dewasa

Mobiliti

Faktor-faktor mempengaruhi Gaya Pembelajaran
Persekitaran

Psikologi

Rangsangan
Emosi

Sosial

Fisiologi

Cahaya

Bunyi

Suhu

Ransangan Persekitaran
Reka bentuk tempat belajar

CAHAYA Dunn dan Dunn (1978) mendapati ada individu memerlukan persekitaran cahaya terang semasa belajar. SitiHawa Munji (1989), terdapat sebilangan pelajar yang gemar cahaya terang kerana pencahayaan yang samar akan membuatkan mata mereka cepat letih atau mengantuk. Walaubagaimanapun,Tobias (1996) menyatakan bahawa terdapat pelajar tidak mengendahkan keperluan cahayayang terang sewaktu belajar.

BUNYI suasana persekitaran yang berbeza akan melahirkan gayapembelajaran yang berbeza (Garger, 1984). Kebanyakan pelajar memerlukan persekitaranyang sunyi dan senyap untuk belajar supaya untuk menumpu perhatian terhadap pelajaranmereka.

SUHU
Individu mempunyai tindak balas yang berbeza terhadap suhu persekitaran (Dunn danDunn, 1978). Proses pembelajaran adalah lebih berkesan sekiranya dilaksanakan dalam suasana nyaman dan berhawa dingin. Suhu yang panas akan menyebabkan fikiran dan emosi seseorang terganggu dan cepat berasa mengantuk dan akan menyebabkan produktiviti seseorang terjejas

Bentuk tempat belajar
Golongan pelajar gemarkan keadaan formal (kerusi meja) amat berstruktur dan mempunyai personaliti introvert. Bagi pelajar yang suka belajar di tempat informal misalnya sebuah kerusi berkusyen, katil atau lantai, mereka dikaitkan mempunyai personaliti ekstrovert. Pelajar perlu tahu memilih tempat pembelajaran yang sesuai dan selesa untuk mereka memberikan kosentrasi terhadappelajaran.

Struktur Motivasi

Rangsangan Emosi

Keazaman

Sikap Tanggungjawab

Rakan sebaya Orang dewasa Ibu bapa

Rangsangan Sosial
Perseorangan Berkumpulan

Berpasangan

Masa belajar

Persepsi

Rangsangan Fisiologi
Mobiliti/Pergerakan

Pemakanan

Analitik vs Global

Gerak Hati

Reflektif

Rangsangan Psikologi
Otak Kanan

Otak Kiri

Perbezaan antara pemproses otak-kiri dengan pemproses otak-kanan
Pemproses otak-kiri
1.Gemar belajar di tempat senyap. 2.Suka cahaya yang lebih terang. 3.Suka pada tempat duduk yang tersusun. 4.Gigih ketika menyempurnakan tugasan 5.Tidak gemar makan atau minum ketika membuat kerja. 6.Gemar menyempurnakan satu tugasan pada satu masa. 7.Lebih gemar bekerja di hadapan pihak berkuasa. 8. Gemar tugasan yang berstruktur (iaitu ada arahan yang jelas).

Pemproses otak-kanan
1.Gemar belajar dengan adanya muzik. 2.Gemar pada keadaan yang sederhana terang. 3.Gemar pada tempat duduk yang informal. 4.Memerlukan rehat sebelum dapat menyempurnakan tugasan. 5.Suka makan/minum ketika membuat kerja. 6.Gemar menyempurnakan beberapa tugasan pada satu masa. 7.Berusaha dengan lebih baik tanpa pihak berkuasa. 8.Lebih suka tugasan yang tidak berstruktur.

GAYA PEMBELAJARAN

FIELD DEPENDENCE (FD)
DAN

FIELD INDEPENDENCE(FI)

Banding beza FD dan FI
Field Dependence (FD)
Mempersepsikan secara global Mengkategorikan konsep secara umum Berorientasikan sosial Lebih dipengaruhi oleh kritikan Memerlukan penentuan matlamat dan pengukuhan luaran

Field Independence (FI)

Mempersepsikan secara analitikal Mengkategorikan konsep secara khusus Orientasi yang tidak bersifat peribadi Kurang dipengaruhi oleh kritikan Mempunyai matlamat dan pengukuhan yang ditentukan sendiri

Uses observational approach for concept attainment [learns best by using examples]

Uses hypothesis-testing approach to attain concepts

Attends best to material relevant to own experience

Impersonal orientation

Sebagai guru bagaimana anda dapat memaksimumkan pembelajaran murid FD

Sediakan persekitaran pembelajaran sosial supaya murid2 berpeluang utk berinteraksi dgn yg lain Bekalkan bahan sokongan seperti advance organiser dsbg Arahan yg diberi mesti jelas dan bersifat eksplisit Gunakan banyak contoh ilustrasi Utamakan kaedah berpusatkan murid dgn penekanan kpd pengukuhan positif

Sebagai guru bagaimana anda dapat memaksimumkan pembelajaran murid FI Sediakan satu persekitaran pembelajaran yang membolehkan murid ini berdikari Menggunakan kaedah pengajaran inkuiri penemuan Bekalkan murid2 dgn banyak bahan resos dan rujukan Berikan bimbingan yg minimum krn mereka dpt mencari maklumat pembelajaran secara terperinci

GAYA PEMBELAJARAN KOLB

DIVERGER

ACCOMODATOR

GAYA PEMBELAJARAN KOLB

CONVERGER

ASSIMILATOR

1. DIVERGERS
Berupaya mengasimilasikan pelbagai maklumat untuk dijadikan satu entiti yg bersepadu Boleh menjana banyak idea Mempunyai imaginasi yang tinggi Berfikiran terbuka Boleh berinteraksi dengan orang lain

2 .CONVERGERS
Cekap menyelesaikan masalah terutamanya yg berkaitan dgn tugasan teknikal Cekap membuat penaakulan deduktif Berupaya mengaplikasikan idea terhadap situasi praktikal Bersifat pragmatik dan realistik Berfokus dan boleh membuat keputusan

3 . ASSIMILATOR
Bersifat logikal dan tidak berputar belit Bersistematik Bersifat analitikal dan cekap melakukan tugasan berbentuk kuantitatif Cekap dari segi membina teori Cekap membuat penaakulan induktif

4 . ACCOMODATOR
Berorientasikan tindakan dan hasil Gemar menimba pengalaman baharu Suka mengambil risiko Cenderung kpd bidang kesenian Berfikiran terbuka dan berorientasikan manusia Melibatkan diri secara peribadi Berupaya menyesuaikan diri terhadap situasi baharu.

Sebagai seorang guru cuba fikirkan apakah implikasi terhadap P&P bagi murid yg mempunyai gaya pembelajaran yg pelbagai?

Divergers – menyiapkan tugasan terbuka, pembelajaran bersifat individualistik, menyelesaikan situasi/perkara kabur Convergers – mengesahkan keaslian maklumat, membuat ramalan,menyediakan kerangka, latih tubi

ASSIMILATOR memilih dan mengesahkan sumber maklumat, menganalisis idea utama, membuat ramalan, membuat kesimpulan Akomodator (ACCOMODATOR) Menjana contoh peribadi, memberi contoh konkrit, mengaplikasi maklumat, menggunakan urutan drp konkrit kpd abstrak

• Guru harus mengenalpasti gaya pembelajaran muridnya dan pastikan teknik pengajaran yang betul digunakan. • Perlu melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran muridmurid. • Pelbagaikan strategi dan teknik pengajaran.

• Menurut Dunn & Dunn • If children cannot learn the way we teach them then we must teach them the way they learn

• Contoh guru menyesuaikan strategi pengajaran mengikut gaya pembelajaran murid Murid visual dan auditori Murid kinesthetic Murid teoris Murid pragmatis Tekankan aktiviti-aktiviti Adakan motivasi dari semasa ke semasa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful